Sett og Vært

Vi arrangerte kvinnekafe på Kafe Bjørnson 8.mars 2016

Kafeen var godt besøkt.

Styremedlem Tove Kristine Selås ledet kafeen og åpnet med generell info om Zonta.
Det var appell ved Sissel Hansen Tysse og innlegg av Målfrid Vold fra Haugesund Frivillighetssentral.

Vera Oosterkamp bidro med nydelig fiolinspill og Alexandra Solheim med festlig monolog. Begge disse er døtre av medlemmer.

Kveldens høydepunkt var utdeling av pris til «Årets kvinne». Den gikk i år til Janne-Elin Kvalheim Thronsen for hennes store og hjertevarme innsasts for kreftpasienter, gjennom mange år og helt på frivillig basis. Prisvinneren var veldig, veldig glad og veldig rørt.

Det var kakebuffet med kaker medlemmene hadde med seg, og utlodning av fine gevinster som medlemmene hadde skaffet, og veldig od stemning.

 

Årets kvinne 2016 Janne-Elin Kvalheim Thronsen