Nyheter

Årets Kvinne 2015

Haugesund og omegn Zonta-klubb hadde en vellykket markering av Den internasjonale kvinnedagen og Zonta Rosedag.

Arrangementet fant sted i «Haugesundaren» i sentrum av Haugesund. Etter en generell informasjon om ZI og vår egen klubb, viste vi videoen som  ble laget av UNWomen i forbindelse med Kvinnedagen i 2013, med sangen «One Woman».

Det var appell ved stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal og vakker sang ved Lene Rudbæk Romseland. Lege Martin Thormodsen informerte fra vårt prosjekt i Rotifunk, Sierra Leone, det var kulturelt in
nslag av kvinner fra Kurdistan og humoristisk innslag av artist Irene Halseid, hyggemusikk og utlodning av mange fine gevinster, gitt både av medlemmene og av diverse firmaer.  Alle medlemmene hadde med seg kaker, det var utrolig mye flott og velsmakende, og det var en veldig god stemning.
Vi kåret og vår «Årets kvinne», det ble sangerinnen og multikunstneren Lene Rudbæk Romseland for hennes store engasjement i og bidrag til at det kulturelle tilbud på Haugalandet har blitt styrket.

En ekstra spiss på arrangementet satt strikkegruppen til Internasjonal kvinneforening da de overleverte en mengde strikkede tepper og luer til Martin Thormodsen, som han kunne ta med seg til Rotifunk. Han visste ikke noe på forhånd og blei veldig glad og rørt.

Haugesund og omegn Zonta-klubb arrangerte Kvinnekafe på Kvinnedagen 8. mars i Kafe Bjørnson i Haugesund

Kafeen var godt besøkt.

Styremedlem Tove Kristine Selås ledet kafeen og åpnet med generell info om Zonta.
Det var appell ved Sissel Hansen Tysse og innlegg av Målfrid Vold fra Haugesund Frivillighetssentral.

Vera Oosterkamp bidro med nydelig fiolinspill og Alexandra Solheim med festlig monolog. Begge disse er døtre av medlemmer.

Kveldens høydepunkt var utdeling av pris til «Årets kvinne». Den gikk i år til Janne-Elin Kvalheim Thronsen for hennes store og hjertevarme innsasts for kreftpasienter, gjennom mange år og helt på frivillig basis. Prisvinneren var veldig, veldig glad og veldig rørt.

Det var kakebuffet med kaker medlemmene hadde med seg, og utlodning av fine gevinster som medlemmene hadde skaffet, og veldig od stemning.